RÄTT ATT BRUKA LANDET 2009Nu skriver vi ett nytt kapitel i RÄTT ATT BRUKA LANDET
Ansvaret för odlingen som påbörjades förra året har i dag övertagits av den irakiska kulturföreningen Al-Hadi. Tillsammans med Bengt Göransson, granne till odlingen, ska man vidareutveckla både individuella och gemensamma odlingar. Precis som tidigare är det ett generöst utlån av mark från Råbelövs gods som möjliggör projektet.
Vi kopplar också ihop RÄTT ATT BRUKA LANDET med Coompanion Skånes pågående pilotprojektet SERIF.
Bilderna är från ett möte den 3 april, där vi diskuterade hur odlingen kan utvecklas under 2009.
Har du en idé för en odling eller behov av en viss sorts gröda/grönsak? Har du kunskaper om jordbruksekonomi? Om alternativa grödor? Om småskaligt jordbruk? Om logistik? Kanske har du erfarenhet inom jordbruk från ditt hemland? Kanske är du genetiker? Intresserad av arkitektur och samhällsbygge?
Hör då av dig till Salem Ramadan, Al-Hadi, alhadi@telia.com, eller Lars Noväng, processledare SERIF
Läs mer om RÄTT ATT BRUKA LANDET 2008
Länkar: http://octava.se | http://kultivator.org | http://koloni.dbskane.se