Serif

utskriftsvänlig pdf برنامج سير ف (Serif)

SERIF är ett pilotprojekt som utarbetar ett program för entreprenörsstöd speciellt inriktat på arbetssökande invandrares egna affärsidéer.

Projektet drivs av Coompanion Skåne med stöd av Europeiska Socialfonden och Kristianstads kommun, integration och arbetsmarknad. Pilotprojektet genomförs i Kristianstad, på Plan3 med Lars Noväng som processledare.

Genom en mix av beprövade och nyskapande metoder ska projektet underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet, exempelvis genom kooperativt företagande. Målsättningen är att på ett bättre sätt ta tillvara unik kompetens hos den invandrade befolkningen och motverka dessa gruppers utanförskap. Projektet gynnar därigenom den regionala utvecklingen i allmänhet och Kristianstadsbygdens näringslivsutveckling i synnerhet.

Under förprojekteringen utarbetas ett program för kreativ idéutveckling, utbildning i företagande, personlig utveckling, affärsrådgivning, coachning samt praktisk entreprenörsträning. Detta program blir kärnan i ett senare genomförandeprojekt.

Projektdeltagare ur målgruppen har en central roll i förprojekteringen där de tillsammans med processledningen tar fram koncept för genomförandefasen. Vi arbetar på ett nyskapande sätt där vi belyser och agerar i frågor om integration, entreprenörskap, innovation och nyföretagande utifrån en experimentell inriktning, där konstproduktion bidrar med nya perspektiv och som accelerator för idéutvecklingen.

I förprojekteringens öppna utvecklingsarbete deltar också aktörer från offentlig sektor, näringslivet, den ideella sektorn och den sociala ekonomin.

*samhällsentreprenörskap, relationsgrundad innovation, företagande