RISK!

RISK! Radikal Innovation Skåne, vill öka förutsättningarna för en friare - och därmed mer kreativ – idéutveckling i regionen.

RISK! länkar samman kompetenser, erfarenheter och arbetssätt – vilka normalt inte samverkar – i utvecklings- och förändringsprocesser som drivs framåt med professionellt konstnärligt stöd.
Målet är att de tvärsektoriella samarbeten RISK! bygger upp skall utvecklas till relationsgrundade innovationsprocesser i mötet mellan företagande och konstproduktion.

Målsättningar
RISK! gynnar uppkomsten av relationsgrundade innovationsprocesser som stärker en långsiktigt hållbar utveckling i Skåne Nordost.
RISK! utvecklar metoder för innovativt och gränsöverskridande utvecklingsarbete.
RISK! skapar långsiktigt utvecklingsbara och flexibla nätverkssamarbeten i regionen.
RISK! skapar en multidisciplinär forsknings- och resursplattform för flexibelt lärande och kunskapsutveckling kring kreativitet, innovationer och regional utveckling.
RISK! initierar konstnärsföretagande som bidrar till regionens kreativitets- och innovationsbenägenhet.

Initiativ: Lars Noväng
Projektutveckling: Lars Noväng och
Sören Augustinsson, Ph D Human Work Science. Senior lecturer in Sociology and Human Work Science, Kristianstad University