Theresia Lynch: Cut Till It Bleeds24.5 - 7.6 2008

Ett fridfullt jag. Eller ett jag i upplösning.
Drömlik betong. Eller efterlängtat kaos.

Theresia Lynch fotograferar sina vänner, sig själv och övergivna urbana miljöer från sin omedelbara omgivning. Bilderna omstruktureras sedan till mångtydiga, drömlika digitala collage och fotomontage.
I en utställning med 21 verk bearbetar Lynch idéer om kvinnan som objekt, ironiserar om relationer och skapar abstrakta verk ur vardagens förfall.
Konstnären Theresia Lynch växte upp i ett höghus i Stockholmsförorten Solna. Då studerade hon vid Stockholms konstskola med fokus på måleriet. Numera bor hon och är verksam i London, där hon studerar konst vid Central Saint Martins College of Art & Design.
I flera år arbetade Theresia Lynch som modell, modeskribent och -fotograf. Under denna period mötte hon modefotografen Tomas Gidén, som lärde henne fotograferingens grunder. Sedan dess har just fotografier ofta varit utgångspunkten i hennes skapande.
Men orden finns också där. Debutromanen Skärvor av Mig (utgiven 2000, på Schultz Förlag) har en poetisk stil, som känns igen i hennes konst.

Pia Helenius

url: http://www.mariatheresialynch.com/

All images © Theresia Lynch/octava