Friendlygruppen: Hållbar utveckling & nya jobb


För ca ett år sedan började Plan3 samverka med Arbetsförmedlingens metodutvecklingsprojekt Trefas, kring vår idé Friendly Support. Resan har varit intensiv och fortsätter i oförminskad takt! Läs mer om alla projekt och verksamheter som växt fram under året och följ den vidare utvecklingen på Friendlygruppens nya hemsida!
www.friendlygruppen.se