Rapport: Serif och "Kultur betyder odling"

Som avslutning på ESF-förprojekteringen SERIF presenterar Plan3 Network nu en rapport som belyser processerna i både Serif-projektet och initiativet "Kultur betyder odling".

Ett antal strukturella hinder för nyföretagande hos gruppen nyanlända invandrare diskuteras i rapporten, som också innehåller förslag till metoder som bättre kan ta tillvara potentialen hos denna grupp - liksom hos andra grupper som står utanför arbetsmarknaden. Vår rapport innehåller även en diskussion kring konstens och utanförblickens möjligheter att generera samhällsentreprenörskap och innovation.


Författare: Madeleine Tunbjer och Lars Noväng

Läs hela rapporten här [pdf]