Seminarium om socialt företagande

Ett arrangemang anordnat av Scoop Skåne, som hölls på Plan3 samt på MINC i Malmö 15-16 juni 2009.
Seminariet inleddes av Olof Eriksson, Coompanion Skåne. Föreläsare var:
1.Eva Laurelii som under 20 år arbetat med och forskat kring sociala företag
2.Pia Sahlin-Brunzell, socialdirektör i Karlstad som drivit på utvecklingen av socialt företagande i sin kommun
3.Daniel Lindgren från Vägen Ut! Ett framgångsrikt socialt företag i Västra Götaland
4.Björn-Anders Larsson som forskar kring samhällsstrukturer och ekonomi och är en stark förespråkare av socioekonomiska bokslut
Avslutningsvis berättade Charlotte Ziethén, projektledare för Scoop Skåne, om sitt arbete med att få fart på det sociala företagandet i Skåne.
Kontakt, Scoop Skåne: Charlotte.ziethen@skane.coompanion.se

Se hela seminariet på webben