HEJAKLACKSMASKINEN i Malmö 27 juni

Bollen är rund
Att idrott och politik hör ihop är numera välkänt. Men hur förhåller det sig med fotboll och konst?

Hejaklacksmaskinen är ett projekt där Jan Cardell, känd för sina interaktiva ljudskulpturer, förverkligar ett nytt verktyg för sportvärlden; en skulptur som väcker glädje och förundran samtidigt som den undersöker fenomen och sociala sammanhang kopplade till sport, speciellt fotboll.

I projektet har Jan Cardells konstnärliga idé om en hejaklacksmaskin för sportbruk kombinerats med en undersökning kring frågan hur man kan förbättra entreprenörsstödet till grupper som invandrat till Sverige de senaste åren. Deltagare i Coompanions pilotprojekt Serif, som leds av Lars Noväng, har därför varit kopplade till den konstnärliga processen inklusive projektering, tillverkning, presentation och dokumentation av Hejaklacksmaskinen.

Nu gör Hejaklacksmaskinen sin entré i sportvärlden, där den med samma energiska blandning av maskinell neutralitet och rytmisk frenesi kommer att heja på alla lag. Debuten sker på U21 EM i fotboll, som just nu pågår i Skåne och på västkusten.

Välkomna till Fan Zone på Gustav Adolfs Torg i Malmö lördagen den 27 juni, för att heja på påhejaren! Cirkatider: 14 - 21

Tack till Kultur Skåne och Kultur & Fritid, Kristianstad